MEDDELANDE FRÅN SAMZONS !!

Torsdagen den 2/10 så ersätter Samzons orkester Per-Håkans i Fyrispark.  P-H har fått förhinder och därför spelar vi upp till dans klockan 13.00 – 17.00. Hoppas att vi ses där !!